18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll |

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är avgörande för att våra webbplatsbesökare (du) bättre skall kunna förstå hur vi behandlar personuppgifter som vi erhåller genom användning av denna webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom varje avsnitt i denna sekretesspolicy för att informera dig själv om hur vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information om dig som möjligen kan identifiera dig som en fysisk person. Denna sekretesspolicy gäller inte den behandling som kan förekomma på någon annan webbplats förutom denna. Ägaren till denna webbplats (vi, oss, vår) är:

Denna sekretesspolicy gäller från och med 25 maj 2018, men den kan uppdateras eller ändras vid behov. Om en väsentlig förändring eller uppdatering inträffar kan det påverka dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

När detta sker kommer du att meddelas i förväg så att du kan granska ändringarna innan de träder i kraft. (exempelvis om vi förlitar oss på nya syften för databehandling, lanserar nya tjänster eller utvecklar ny teknik som betydligt påverkar hur vi behandlar dina data).

Rättslig grund och syften för databehandling

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

För det statistiska syftet kan vi behandla data om dina aktiviteter som du utfört på våra partners webbplatser, vilket är viktigt för syftet att beräkna våra intäkter. Den här typen av information om dig grupperas med andra liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Den registrerade och den registeransvarige

Behandling av personuppgifter som kan uppstå på denna webbplats handlar om dig och dina personuppgifter. Därför befinner du dig som registrerad i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd, nämligen General Data Protection Regulation (“GDPR”). Som registrerad har du rätt att utöva rättigheter som garanteras av GDPR, vilket förklaras i avsnittet nedan.

Vi betraktas som registeransvariga enligt definitionen under GDPR. Att vara registeransvarig skapar en skyldighet att skydda dina data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
 • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
 • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
 • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
 • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att kräva överföring av dina personuppgifter
 • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts

För mer information om dessa rättigheter, eller om du vill skicka oss en begäran som gäller dina rättigheter, kan du kontakta oss på

Du kan också kontakta danska dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi ser regelbundet till att din data hålls uppdaterad och lagras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, förändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataöverträdelser och mot alla andra olagliga former av databehandling.

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll till dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskap och färdigheter är nödvändiga för att behandla de personuppgifter som vi samlar in på lämpligt sätt.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Länder och mottagare som dina personuppgifter kan överföras till är:

 • En USA-baserad mottagare: vi överför din data på det sätt som fastställs av EU-USA Privacy Shield-mekanismen. Privacy Shield är ett ramverk som försäkrar att personuppgifter är skyddade till den nivå som godkänts av EU. Mer om Privacy Shield-mekanismen kan du hittar du här.
 • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
 • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Det är möjligt att denna integritetspolicy kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

155 articles
Profilen Bonus-kampanjkod.se drivs av redaktionen som helhet och här publiceras bland annat flera av sidans officiella texter, nyheter samt sådant utan koppling till någon specifik person som arbetar på hemsidan.