18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kan komma att samlas in genom att du besöka denna webbplats. Det gäller inte databehandling som sker på andra webbplatser. Ägaren till webbplatsen (‘vi’, ‘oss’, ‘vår’) är:

Denna integritetspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (‘du’) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 1 juli 2023.

Ändringar av integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då om vi finner det nödvändigt, så vi föreslår att du granskar den regelbundet.

Det kan finnas två typer av ändringar som kan ske: väsentliga och / eller mindre.

Väsentliga ändringar kan ske om vi ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter och personlig data. Dessa ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter angående behandlingen av dina personliga uppgifter (t.ex. om vi tillämpar nya tjänster på vår webbplats som väsentligt påverkar hur vi behandlar dina uppgifter)

Mindre ändringar har ingen inverkan på dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. språkliga korrigeringar eller förbättringar, nya teckensnitt eller stilar)

Vi kommer att informera dig om väsentliga förändringar i förväg så att du har tillräckligt med tid att förstå och överväga om du godtar dessa ändringar innan de träder i kraft.

Personlig information

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla två typer av dina uppgifter:

Elektronisk identifieringsinformation som din IP-adress, operativsystemet du använder på din enhet, unika enhetsidentifierare och mobilnätinformation, enhetens plats, webbläsartyp som du använde för att besöka vår webbplats och datum och tid för åtkomst till vår webbplats.

Data om dina vanor, såsom dina interaktioner med våra partners webbplatser (om du har besökt någon av våra partners webbplatser, om du registrerade dig på någon av våra partners webbplatser eller om du deltog i spelaktiviteter efter att du besökt någon av våra partners webbplatser). Den här typen av data behandlas på en aggregerad nivå och de kan inte kopplas till din identitet.

För att bearbeta ovan nämnda data använder vi kakor/cookies och liknande teknologier. Detta möjliggör förbättring av vår webbplatsfunktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För att lära dig mer om cookies som vi använder på vår webbplats, läs vår Cookie Policy.

Rättslig grund och syften för databehandling

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

För det statistiska syftet kan vi behandla data om dina aktiviteter som du utfört på våra partners webbplatser, vilket är viktigt för syftet att beräkna våra intäkter. Den här typen av information om dig grupperas med andra liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Den registrerade och den registeransvarige

Behandling av personuppgifter som kan uppstå på denna webbplats handlar om dig och dina personuppgifter. Därför befinner du dig som registrerad i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd, nämligen General Data Protection Regulation (“GDPR”). Som registrerad har du rätt att utöva rättigheter som garanteras av GDPR, vilket förklaras i avsnittet nedan.

Vi betraktas som registeransvariga enligt definitionen under GDPR. Att vara registeransvarig skapar en skyldighet att skydda dina data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina rättigheter enligt GDPR

  • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
  • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
  • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
  • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
  • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
  • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
  • Att kräva överföring av dina personuppgifter
  • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts

Du kan också kontakta danska dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K.

Dataskydd

Att hålla dina data och personliga uppgifter uppdaterade och säkra är vår högsta prioritet när det gäller dataskydd. Vi har åtagit oss att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra och väl skyddade mot oavsiktlig förlust, stöld, obehörig åtkomst eller användning, överträdelser eller annan potentiell olaglig aktivitet.

En annan metod som vi använder för att skydda dina data är åtkomstkontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar, vilket är nödvändigt för utförandet av sitt jobb.

Tredjepartsmottagare

Det är möjligt att dina data kan komma att delas med enheter som hjälper oss att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling, säkerhet). Därför kan det vara nödvändigt att de behandlar dina personuppgifter för att utföra uppgifterna för vår räkning.

Eftersom det definieras under GDPR ska dessa tredje parter betraktas som registeransvariga. Databehandlare deltar i behandlingsaktiviteterna på grundval av relevanta dataskyddsavtal som skapas för att se till att dina personuppgifter är trygga och säkra.

Det är också möjligt att vi kan komma att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ om vi är skyldiga eller juridiskt skyldiga att göra det.

Dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Dina personuppgifter kan överföras till en:

  • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskydd
  • Mottagare baserat i ett land som inte ger tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. I denna situation kommer vi att ingå ett dataskyddsavtal med mottagaren, som kommer att innehålla standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Detta skulle förpliktiga mottagaren att tillhandahålla en säkerhetsnivå och dataskydd som motsvarar den som krävs av GDPR